توهین هواداران به بازیکنان!!

بعد از دومین تساوی متوالی جالورسی در سری آ،شب گذشته هواداران آ.اس رم بعد از تساوی مقابل فیورنتینا درایستگاه قطار کامپو دی مارته،به بازیکنان و موچی مدیرورزشی باشگاه توهین کردند!اگر چه مونچی تنها اعتقاد دارد که داوران می توانستند از وار استفاده کنند.
البته بیشتر ناراحتی هواداران از مونچی،بالدیسونی و پالوتا بوده ست