بازگشت کالافیوری به ایتالیا

ریکاردو کالافیوری بازیکن تیم جوانان جالوروسی چندی پیش در دیدار مقابل ویکتوریا پلژن در رقابت های لیگ اروپا از ناحیه زانو چاپ مصدوم شد و برای عمل جراحی به امریکا رفت.او به زودی ریکاوری خود را در تریگوریا آغاز خواهد کرد و از ماه می تمریناتش را شروع می کند تا در آغاز فصل آینده در دسترس آلبرتو ده روسی قرار بگیرد.