غیبت مانولاس و ده روسی مقابل ویولا

به گزارش پائولو آسونا خبرنگار اسکای اسپورت24،اوزبیو دی فرانچسکو در دیدار مقابل فیورنتینا،دو غایب بزرگ خواهد داشت.در واقع دانیله ده روسی و کوستاس مانولاس نمی تواند در مقابل تیم پیولی در ترکیب اصلی جالوروسی قرار بگیرند.با این حال،مدافع یونانی برای دیدار تیمش مقابل زسکا مسکو در روسیه می تواند در ترکیب اوزبیو دی فرانچسکو قرار گیرد.این در حالی ست که شرایط کاپیتان رم روزانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.