روند مثبت برای تمدید قرارداد با فرعون

به گزارش کالچومرکاتو،استفان ال شعراوی ستاره این فصل جالوروسی که با سه گل،بالاتر از ادین ژکو،در صدر گلزنان جالوروسی قرار دارد،به زودی قرارداد خود را با رم تمدید می کند.این بازیکن که دو پاس گل نیز درلین فصل برای همتیمی های خود مهیا ساخته،قراردادش تا سال 2020 اعتبار دارد و جالوروسی مای ست دستمزد او را به دو میلیون یورو افزایش دهد.