رایولا ون ده بیک را به رم پیشنهاد کرد

به گزارش کالچومرکاتو،رابطه بین مینو رایولا و باشگاه رم متوقف نشده ست.رایولا ایجنت معروف،دانی ون ده بیک مدافع آژاکس را به سران رم پیشنهاد داد و سران جالوروسی اطلاعات مربوط به هزینه ها و شرایط مذاکرات را درخواست کرد.تاتنهام و چلسی سایر تیم هایی هستند که خواهان بازیکن آژاکس می باشند.