فروش قرضی زانیولو و کوریچ !

به گزارش کالچومرکاتو،مونچی مدیر ورزشی جالوروسی در حال کار برای تقویت تیم در ژانویه ست.اولویت مرد اسپانیایی، یک هافبک چند پستِ هست که جایگزین ( استفاده چرخشی) برای دانیله ده روسی و انزونزی باشد.یکی از محبوب ترین نام ها،هکتور هررا ستاره پورتوست که در تابستان قراردادش به پایان می رسد.علاوه بر این،ممکن ست نیکولو زانیولو و آنته کوریچ به صورت قرضی راهی تیمی دیگر شوند.از طرفی دیگر مونچی به دنبال تمدید قرارداد چنگیز اوندر و استفان ال شعراوی ست که خواهان زیادی دارند.