رد فروش شیک در ژانویه

عدم نمایش مناسب پاتریک شیک در رم،شایعاتی برای فروش قرضی این بازیکن در ژانویه منتشر شده ست.با این حال پاول پاسکا مدیر برنامه های این بازیکن اهل چک همه چیز را رد کرد و به ای اسپورت گفت:”فروش قرضی در ژانویه نه ! این فقط گمانه زنی ست.”