ژسوس؛تساوی در ناپل آسان نیست

خوان خسوس مدافع برزیلی رمی ها بعد از تساوی مقابل ناپولی به خبرنگاران گفت:”ما نشان دادیم که قوی هستیم.تساوی در اینجا راحت نیست.ما باید از اینجا شروع کنیم.پس از این که شما فقط دفاع می کنید،سپس نیاز به توانایی پیدا کردن فضا و نگه داشتن توپ دارید چیزی که امروز اتفاق نیفتاد.ما از کیفیت آنها با خبریم.ما توانستیم آنچه که سرمربی میخواهد را انجام دهیم.معتقدم که ما باید همیشه مشتاق باشیم و تلاش کنیم که بهترین خود را انجام دهیم.شما باید تمام تلاش خود را کنید،کاری که امروز انجام دادم.من برای پنج مسابقه بازی نکردم اما آماده بودم.”