فوری؛فلورنزی به ناپولی می رسد

به گزارش اسکای اسپرت،الساندرو فلورنزی که امروز صبح تحت آزمایش فیزیکی قرار گرفته بود،می تواند در دیدار امشب مقابل ناپولی در ترکیب اصلی قرار بگیرد.او به تازگی در تمرینات دچار مشکل عضلانی و خستگی بیش از حد عضلات شده بود که حضورش در دیدار حساس مقابل ناپولی در هاله ای از ابهام قرار داشت