دی فرا؛ناپولی سزاوار یک امتیاز بود

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از تساوی مقابل ناپولی در سن پائولو به اسکای اسپرت گفت:”ان ناامید کننده ست که در دقیقه 90 گل خوردیم اگر چه ناپوی سزاوار یک امتیاز بود.ما برای بهتر شدن ده روسی تلاش کردیم اما مجبور شد زمین مسابقه را ترک کند.ما قادر به شکستن حرکات ناپولی نبودیم و ما را به عقب کشاندند و به اندازه کافی مستحق یک امتیاز بود.ما بازیکنانی داریم که در حال تلاش برای جذب دستورعمل های تاکیکی و چالش های مسابقه برای باشگاهی چون رم هستند.فکر می کنم مقابل ناپولی دردفاع عملکرد بسیار خوبی داشتیم.ما مانولاس را هم از دست دادیم.در طول هفته شرایط ده روسی و مانولاس بررسی خواهد شد.من برای سانتون اولسن خوشحالم.اولسن در حال رشد ست و سانتون نیز کمی فیزیکی تر کار می کند.”