آینده ده روسی در رم خواهد بود

دانیله ده روسی قراردادش در ژوئن امسال به پایان می رسد و اکنون در حال مذاکره برای تمدید قرار داده ست.کاپیتان به طور فزاینده ای در مرکز پروژه باشگاه رم در حال و آینده قرار دارد.ده روز پیش با سران رم مذاکره کرده بود.با آغاز سال جدید،مدیربرنامه ده روسی با مونچی برای پید کردن توافق در بخش اقتصادی ملاقات خواهند کرد.همانطور که فرانچسکو توتی در اواخر دوران حرفه ای خود،دستمزد خود را به طور قابل توجهی کاهش داد،دانیله هم احتمالا راه اسطوره خود را ادامه خواهد داد.کاپیتان رم می تواند در آینده حتی مربی رم شود.