مشکل عضلانی فلورنزی

به گزارش اسکای اسپورت24،الساندرو فلورنزی به دلیل فشار عضلانی که با آن رو به رو شده ست،امیدوارست برای دیدار حساس هفته پیش رو مقابل ناپولی در سن پائولو در به ترکیب اوزبیو دی فرانچسکو قرار گیرد.با این حال در صورتی که توانایی حضور در ترکیب اصلی را نداشته باشد،ترکیب اوزبیو کمی دچار تغییر خواهد شد.سانتون در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت و خسوس و فاتزیو زوج میانی خط دفاع را تشکیل خواهند داد.