ناکابین؛فردا منتظر پیروزی هستیم

کیریل ناکابین مدافع زسکامسکو در آستانه دیدار با رم در لیگ قهرمانان در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و گفت”نسبت به چهار سال پیش وضعیت دو تیم تغییر کرده ست.من امیدوارم بتوانیم خوب بازی کنیم.فردا منتظر پیروزی هستیم و ما برای پیروزی همه کار خواهیم کرد.غیبت آکینفف؟دروازبان دیگری داریم و فردا به خوبی کار خواهد کرد.رمی ها در همه ی بازی ها متفاوت هستند،هر مسابقه یک داستان برای خود دارد و امیدوارم فردا خوب باشیم.”