مرور اولین تمرین بعد از فاجعه اخیر

رمی ها بعد از باخت عجیب مقابل اسپال در المپیکو،امروز صبح برای ریکاوری پیش از دیدار مقابل زسکامسکو در لیگ قهرمانان اروپا،در کمپ تمرینی فولویو برناردینی واقع در بخش تریگوریا حضور پیدا کردند.گروه به دو بخش تقسیم شدند.بازیکنانی که در دیدار اخیر حضور داشتند به ریکاوری پرداختند و سایر بازیکنان تمرینات تاکتیکی را پیش گرفتند.در سوی دیگر دانیله ده روسی و الکساندر کولاروف دو ستاره جالوروسی که هر دو به دلیل شکستگی انگشت پا دور از میادین بوده اند،به صورت انفرادی به تمرین پرداختند تا در صورت امکان بتوانند در مقابل نماینده مسکو در ترکیب اصلی دی فرانچسکو قرار گیرند.البته امروز از این دو بازیکن و پاتریک شیک آزمایشات تناسب اندام گرفته شد و احتمال حضور آنها در لیست نهایی اوزبیو بسیار زیاد ست.با این حال دیگو پروتی و کارسدورپ قطعا دیدار پیش رو در لیگ قهرمانان را از دست خواهند داد.