کنفرانس دیفرا پیش از نبرد با اسپال

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها در آستانه دیدار مقابل اسپال در سری آ،در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد که گزیده ای از صحبت های این مرد ایتالیایی در این بخش قرار می گیرد.
“بازیکنان ملی پوش در زمان های مختلف بازگشته اند.کلایورت،انزونی در حال تمرین با بقیه گروه هستند اما به طور کلی در فرم خوبی هستند.خوشبختانه ده روسی و کولاروف به تمرینات روز یکشنبه باز خواهند گشت و آنها را برای دیدار مقابل زسکا مسکو در اختیار داریم.ده روسی؟فکر می کنم می تواند مربی عالی باشد.پاستوره؟او روز گذشته به طور کامل تمرین کرد و تقریبا برای بازی فردا در دسترس خواهد بود.او چند روز گذشته به خوبی تمرین کرده ست.باید روزانه او را ارزیابی کنیم.پروتی؟قطعا مشکل او فیزیکی ست.ما درحال ارزیابی وضعیت او و تلاش برای بازگرداندنش به بهترین فرم ممکن هستیم.من برای دیگو واقعا متاسفم.بسیار پرشور و با عشق فوتبال بازی می کند.هنگامی که بازیکنی بار مصدوم شده ست،شما باید از آنها حمایت کنید و این چیزی ست که انجام خواهیم داد.فردا دیدار سحتی ست.شما فقط به اخرین دیدار اسپال مقابل اینتر نگاه کنید.باید در فوتبال هماهنگ باشید.ما اکنون در مسیر درستی قرار داریم ما این کار اینجا به پایان نمی رسد و باید ادامه دهیم.زانیولو؟فکر نمی کنم او هنوز آماده باشد.او انتخاب من نیست،حداقل از ابتدا!لوکا پلگرینی؟او فردا از ابتدا در ترکیب قرار خواهد گرفت.من می خواهم برای گسترشش به او کمک کنم.او باید کار خود را ادامه دهد و همچنان در حال بهبود ست.او دارای توانایی عالی ست و باید از آن بهتر استفاده کند.”