وستهام خواهان ژکو

به گزارش کالچو مرکاتو،باشگاه وست هام انگلیسی علاقه مند ست تا ادین ژکو ستاره جالوروسی را به خدمت بگیرد.این در حالی ست که قرارداد او در سال 2020 با تیم پایتخت نشین ایتالیا به پایان می رسد.در حال حاضر هدف باشگاه رم،تمدید قرارداد فعلی اوست اما حقوق و دستمزد او کاهی خواهد یافت.دستمزد این بازیکن اهل بوسنی 4 میلیون دلار ست.هامری ها مایل هستند برای خرید این بازیکن 25 میلیون یورو پرداخت نمایند.این در حالی ست که سران رم تنها 15 میلیون یورو برای ژکو پرداخت کرده بودند.