مصاحبه راجا با گازتا

راجا ناینگولان ستاره سابق رمی ها که در تابستانه گذشته به اینتر پیوست،در مصاحبه ای جدید با گازتا دلو اسپورت  گفت:”برخی رفتار ها را به عنوان یک مرد نمیتوانم بپذیرم و از این اتفاق سرخورده شدم. درست است که من هم اشتباهاتی داشتم اما مدیران رم بدون صحبت کردن با من و پشت سر من کارهای زیادی کردند. میدانم که آنها پول انتقال من به باشگاه دیگری را میخواستند. آنها با من مانند یک بازیکن کم اهمیت برخورد کردند.”

نویسنده : سعید محمدزاده