ادامه مصدومیت پروتی و کارسدورپ

دیگه پروتی و کارسدورپ،دو بازیکن همیشه مصدوم این فصل،مجددا با مصدومیت مواجه شدند و به تریب سه هفته و ده روز از میادین دور خواهند بود.پروتی از ناحیه ساق پا و کارسدورپ از ناحیه ران پا دچار اسیب دیدگی هستند.دیدار بعدی رمی ها مقابل اسپال و سپس زسکا مسکو خواهد بود.28 اکتبر تیم دی فرانچسکو به مصاف ناپولی خواهد رفت و بعید ست این دو بازیکن به این بازی مهم برسند.