بیاندا از رم می رود

به گزارش لگو،ویلیام بیاندا بازیکن جوان رمی ها که در تابستان به رم محلق،به زودی به صورت قرضی رم را ترک خواهد کرد.این بازیکن فرانسوی که هم اکنون در تیم پریماورا با آلبرتو ده روسی کار می کند،برای کسب تجربه بیشتر،احتمالا به زودی به سری بی و تیمی چون بنونتو خواهد پیوست.