کوریچ در ژانویه می رود

به گزارش کالچومرکاتو، کوریچ بازیکن جوان رمی ها که در تابستان به پایتخت آمد،تا کنون برای رم به میدان نرفته ست تا شایعات فروش قرضی این بازیکن شنیده شود.گفته می شود این بازیکن اهل کرواسی مورد توجه چند تیم از سری بی و همچنین امپولی تحت هدای اورلیو آندراتزولی قرار دارد.