پاستوره به اسپال می رسد

خاویر پاستوره ستاره خط میانی رمی ها که در دیدار مقابل لاتزیو از ناحیه ساق پا مصدوم شده بود،هم اکنون به طور منظم در تریگوریا به تنهایی تمرین می کند تا روند بهبودی اش سریع تر انجام شود.به گزارش اسکای اسپرت،انتظار می رود این بازیکن ارژانتینی برای دیدار مقابل اسپال به ترکیب اوزبیو دی فرانچسکو باز گردد.