مصدومیت ده روسی از ناحیه انگشت پا

دانیله ده روسی در دقایق ابتدایی نیمه نخست مقابل امپولی کمی با مشکل مواجه شده بود و امروز برای بررسی شرایطش راهی کلینیک ویلا استوارت شد و آزمایشات مشخص گردید که انگشت پنجم پای چپ او با شکستگی مواجه شد و زمان بازیابی بر اساس دوره بالینی تعیین می شود.
دانیله در این کیلنیک از کالافیوری بازیکن جوانان که چندی پیش مصدوم شده بود دیدار کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.