مصاحبه دیفرا بعد از برد امپولی

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از برد سخت مقابل امپولی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و گفت:”امپولی عالی بود.ما نیمه دوم خیلی خوب بودیم.توپ را حفظ کردیم و بازی در کنترل ما بود.اما در نیمه دوم کیفیت کمی داشتیم و به آنها اجازه دادیم تا فرصت های زیادی ایجاد کنند.فرانچسکو کاپوتو مشکلاتی را برایمان ایجاد کرد تا زمانی که تاکتیک خود را تغییر دادیم.پیروزی در چنین بازی هایی مهم ست.امروز با توجه به شیوه ای که بازی کردیم، سه امتیاز خیلی خوب به دست اوردیم.این برای اعتماد به نفس خوب ست و ما نیاز داریم که این روند را ادامه دهیم.رود فصل قبل؟تنها زمان ان را مشخص خواهد کرد.اما ما بهبود یافته ایم.ما سه امتیاز مهم گرفتیم اما باید از اشتباهاتمان درس بگیریم.پلگرینی؟او یک بازیکن با پتانسیل بزرگ ست.او از توانایی و قدرتش آگاه ست.او باید در برخی از موارد بهبود یابد.البته او یک مشکل داشت و بهترین تفکر این بود که او را نیمه دوم تغییر بدهم.کوریچ؟او با نوع دیگری از فوتبال سازگار ست و پیشرفت خوبی دارد.ما نیاز داریم به او زمان بدهیم.او بازیکن با کیفیتی ست اما من باید انتخاب کنم.شیک؟بازیکن فوق العاد با استعدادی ست و دیر یا زود به همه نشان خواهد داد.”