خلاصه مسابقه امپولی 0-2 آ.اس رم

گلها:انزونی و ژکو