اسامی بازیکنان مقابل امپولی

بازگشت ده روسی و پروتی

اسامی بازیکنان آ.اس رم در آستانه دیدار مقابل امپولی اعلام شد که برای این اساس دیگو پروتی با همراه دانیله ده روسی و کارسدورپ در دسترس اوزبیو دی فرانچسکو قرار دارند اما پاستوره،کولاروف به دلیل مصدومیت این دیدار را از دست دادند
در زیر اسامی بازیکنان برای دیدار پیش رو مقابل امپولی درج شده ست.