دلاکاپیتاله بر عهده روکی

اسامی داوران هفته پیش رو سری آ اعلام شد که بر این اساس جیانلوکا روکی دیدار حساس دربی دلاکاپیتاله را قضاوت خواهد کرد.او تاکنون 6دربی را قضاوت کرد که رمی ها 4پیروزی به دست اوردند.اما در مجموع 37 بار برای رم سوت زد که عملکرد رمی ها 15برد،11تساوی و 11 شکست بوده ست.

آ.اس رم – لاتزیو
داور : جیانلوکا کاپراری
کمک ها : دی لیبرااتوره – تونولینی
داور چهارم : مارسکا
داور ویدئوی ایراتی