جشن 42 سالگی فرانچسکو توتی در تهران

به مناسبت زادروز 42 سالگی فرانچسکو توتی کبیر،جمعه مهر 97 دورهمی دوستانه ای با همکاری سایت رما27 و کانال هواداران در تهران ( کافه پدرخوانده ) برگزار شد و با حضور تعدادی از هواداران متعصب جالوروسی،روز بسیار خوبی را در کنار هم سپری کردیم.