اسامی بازیکنان مقابل لاتزیو

غیبت پروتی و حضور کوریچ

اسامی بازیکنان جالوروسی برای دیدار دلاکاپیتاله اعلام شد که بر این اساس دیگو پروتی به دلیل مصدومیت نمی تواند رمی ها را در این دیدار مهم همراه کند تا کوریچ جوان در لیست دی فرانچسکو قرار گیرد.در زیر اسامی بازیکنان قرار گرفته ست