توافق رم و گاندینی برای پایان همکاری

باشگاه آ.اس رم در بیانیه ای رسمی اعلام کرد قرارداد خود را با اومبرتو گاندینی مدیر اجرایی خود به صورت توافقی فسخ کرد ست .این مدیر قبلا در میلان فعالیت می کرد و اکنون نیز مایل ست به میلان بازگردد
“آ.اس رم و گاندینی می توانند تایید کنند طرفین به توافق رسیدند تا به زودی روابط خود را به پایان برسانند.”
“این باشگاه می خواهد از اقای گاندینی برای کارت سخت و نتایجی که در مدت زمانی که او به عنوان مدیر اجرایی در رم به دست آورده ست تشکر کند و امیدوار ست در اسرع وقت چالش جدیدی را اغاز کند”
گاندینی نیز اظهار داشت:”با توجه به نتایجی که به دست اوردیم و انتخاب های زندگی،آماده رفتن هستم.من اعتقاد دارد که زمان من با رم مطابق با قرارداد باشگاه به پایان رسیده ست.می خواهم از پالوتا برای فرصتی که به من داد تشکر کنم.رم مرحله اساسی در زندگی حرفه ای من بود.همچنین می خواعم از تمام هی.هیئت مدیره و همه بازیکنان که از من استقبال حمایت کردند تشکر کنم.هر چالشی که در آینده داشته باشم،همیشه از باشگاه و شهر و طرفداران قدر دانی می کنم.”