پاستوره؛با ذهنیت متفاوتی بازی کردیم

داویده پاستوره زننده گل دوم رمی ها در دیدار اخیر مقابل فروزینونه،بعد از این مسابقه گفت:”این بازی خوبی بود.امشب ما با ذهنیت متفاوتی بازی کردیم.ما تلاش کردیم با کیفیت بیشتر بازی کنیم تا شانس های بیشتری به وجود آوریم و خوشبختنانه تعدادی از آنهاد به گل تبدیل شدند.این پیورزی واقعا برای ما مهم ست تا اعتماد به نفس بیشتری برای دیدار بعدی به دست اوریم که می دانیم چقدر مهم ست.لاتزیو در حال حاضر خوب بازی می کند.ما در یک شهر بازی می کنیم که دربی معنی زیادی دارد.ما باید برای طرفداران و باشگاه بیشتر تلاش کنیم و باید برنده شویم.امکان دیگری وجود ندارد.خوشبختانه ضربه امشب من دوباره وارد دروازه شد تا به ما برای رسیدن به پیروزی کمک کند.”