مصاحبه چنگیز بعد از برد فروزینونه

چنگیز اوندر یکی از خوب های جالوروسی بعد از پیروزی مقابل فروزینونه به خبرنگاران گفت:”پیروزی مهمی بود اما ما به جدول نگاه نمی کنیم.ما باید در همه مسابقات پیروز شیم.ما نمایش خیلی خوبی داشتیم.ما یک تیم بسیاری قوی هستیم.ما در گذشته متحد بودیم اما اتفافات اخیر در تمرینات،باعث شده تا همکاری بهتر شود و همدیگر را بهتر درک کنیم.”