پروتی و ادامه بدشناسی ها …

ستاره آرژانتینی دیدار با لاتزیو و ویکتوریا پلژن را از دست داد

بدشانسی ها گریبان دیگو پروتی را رها نمی کنند.پس از آسیب دیدگی که از ابتدای فصل داشت و به تازگی به میادین بازگشته بود،اکنون بازیکن آرژانتینی با مشکل فلکسور مواجه شده ست و آزمایش ها نشان می دهد که کمی جدی ست و دیدار مقابل فروزینونه،لاتزیو و ویکتوریا پلژن را از دست خواهد داد.
دی فرانچسکو نیز در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار با فروزینونه اظهار داشت که سعی خواهیم کرد که برای دیدار مقابل امپولی در تاریخ 6اکتبر در دسترس ما قرار گیرد.