رم-فروزینونه بر عهده دی بلو

اسامی داوران هفته ششم سری آ اعلام شد که بر این اساس اقای مارکو دی بلو از بریندیزی دیدار چهارشنبه شب رم فروزینونه را در المپیکو قضاوت خواهد کرد.او تا کنون 9 بار برای رم سوت زد که 7 پیروزی،یک تساوی و یک شکست برای رم به دست آمد.
در زیر لیست کامل داوران این جدال قرار گرفته ست.

DI BELLO
POSADO – GALETTO
IV: PISCOPO
VAR: BANTI
AVAR: LIBERTI