ترکیب های احتمالی مقابل بولونیا

ترکیب های احتمالی رمی ها برای دیدار امروز مقابل بولونیا از دیدگاه رسانه های معتبر ایتالیایی منتشر شده ست که در زیر قرار گرفته ست.

 

 

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti.

CORRIERE DELLA SERA: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti.

LA REPUBBLICA: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert,Schick, Perotti.

IL MESSAGGERO: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti.

IL TEMPO: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert, Schick, Perotti.

CORRIERE DELLO SPORT: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti.