گالری | ورود رمی ها به بولونیا

رمی ها برای دیدار مقابل بولونیا،امروز ساعت 16:20 از ایستگاه ترمینی شهر رم حرکت کردند و ساعت 19 وارد منطقه امیلیانو شدند