مصاحبه دیفرا بعد از ناکامی در مادرید

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از ناکامی در هفته اول لیگ قهرمانان فصل جدید مقابل رئال مادرید به خبرنگاران گفت:”ما در نیمه اول تلاش کردیم تا با حملات آنها مقابله کنیم.آنها با توپ به راحتی کار می کردند و می توانستید آن را ببینید.چهار یا پنج اتفاق افتاد که می توانستیم به خوبی پیش برویم البته همچنین خطاهای فنی داشتیم.می دانستیم که جدال با رئال سخت خواهد بود و امشب تیمی که شایسته بود،برنده شد.ما نیاز داشتیم که کیفیت بیشتری از خود نشان دهیم.باید سر خود را پایین بیاوریم و سخت کار کرده و بهتر عمل کنیم.زانیولو؟پسر با استعدادی ست و تصمیم گرفتم از او در لیگ قهرمانان استفاده کننم.او استعداد زیادی دارد و امشب کارهای خوبی انجام داده ست.اکنون باید به سری آ فکر کنیم.