مصاحبه جدید کارسدورپ

ریک کارسدورپ بازیکن هلندی رمی ها تابستان گذشته به رم آمد اما به دلیل مشکلات زانو فرصت چندانی برای خودنمایی پیدا نکرد اما حالا او از توانایی اش برای کمک به رم می گوید.وی در مصاحبه با زیگو اسپورت گفت:”من به خودم و دیگران اعتماد دارم.من یک فول بک تهاجمی هستم و مربی بازی تهاجمی من را دوست دارد.من می توانم کارهای زیادی برای رم انجام دهم.کلایورت!او همیشه با اعتماد به نفس ست.یک پسر خوب که از خود مطمئن ست و این واقعا تحسین برانگیز ست.”