مصاحبه چنگیز با اسکای

چنگیز اوندر ستاره جوان ترک تبار رمی های اعتقاد دارد بعد از برد فصل گذشته جالوروسی مقابل ابی و اناری های اسپانیایی ،رئال مادرید و هر تیم دیگری احترام بیشتری برای رم قائل هستند.او در مصاحبه با اسکای اسپرت گفت:”در برابر بارسلونا نتیجه ای گرفتیم که غیر ممکن به نظر می رسید.یک چیز خارق العاده بود که هیچ کس انتظار نداشت.فکر می کنم رئال مادرید و سایر تیم های دیگر احترام بیشتری برای ما قائل می شوند.در همین حال در روز یکشنبه کیه وو را پیش روی خود داریم.ما قصد داریم با پیروزی زمین مسابقه را ترک کنیم و سپس روی دیدار با رئال مادرید تمرکز نماییم.”