درگذشت ماریا سنسی در 75سالگی

ماریا سنسی همسر فرانکو رئیس افسانه ای جالوروسی،در سن 75 سالگی دار فانی را وداع گفت.
فرانکو که مرد متعصب رمی بود سال 1983 رم را خریداری نمود و باشگاه تحت هدایت او یک اسکودتو و دو کوپاایتالیا را به دست آورد.فرانکو در سال 2008 از دنیا رفت تا تمام ایتالیا سیاه پوش شود.پس از آن روسلا دختر وی ریاست باشگاه را برعهده گرفت و با توجه به وصیت پدرش،تا جایی که می توانست،از آرمان های مقدس رم،حمایت کرد و رم را نگه مالکیت خانواده سنسی نگه داشت اما بدهی های مالی فراوان و تهدید های بسیاری که شد او را وارد به فروش باشگاه نمود.در سال 2012 یه کنسرسیوم آمریکایی تحت ریچارد دی بندتو که ریشه ای ایتالیایی دارد به عنوان مالکان جدید رم معرفی شدند.اکنون جیمز پالوتا نماینده این گروه به عنوان مالک در صدر لیست قرار دارد.
روسلا سنسی از طریق فیس بوک فوت مادرش را اعلام نمود و اظهار داشت:”او یک زن عالی،فوق العاده و یک مادر منحصر به فرد بد.جیمز پالوتا و سایرین که در باشگاه هساند از مرگ ماریا ناراحت هستند.”

فرانچسکو توتی در توییتر خود نوشت:”ماریا سنسی به عنوان یک زن بزرگ همیشه در قلب من ست.

م