ساباتینی در رم بستری شده ست

به گزارش منابع خبری سمپدوریا،والتر ساباتینی مدیر ورزشی سابق رم ،والتر ساباتینی که مصرف سیگار او به شدت زیاد بوده ست،به دلیل مشکلات تنفی در بیمارستانی در شهر رم بستری شده ست.باشگاه سمپدوریا در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که شرایط او روزانه بررسی می شود و اوضاع تحت کنترل ست.