نماینده های جالوروسی در تیم های ملی

در هفته جاری مسابقات ملی در سراسر جهان برگزار خواهد شد که جالوروسی نیز نمایندگانی دارد.در زیر اسامی بازیکنان ملی پوش گرگ ها قرار گرفته ست.
کریستانته،لورنزو پلگرینی،نیکولو زانیولو (ایتالیا)
ادین ژکو (بوسنی)
کولاروف(صربستان)
مانولاس(یونان)
چنگیز اوندر(ترکیه)
پاتریک شیک(چک)
جاستین کلایورت(هلند)
روبین اولسن(سوئد)
انزونی(فرانسه)
لوکا پلگرینی (زیر 20ساله های ایتالیا)
ویلیام بیاندا (زیر 19ساله های فرانسه)