سه نماینده از رم در لیست مانچو

روبرتو مانچینی سرمربی تیم ملی ایتالیا اسامی بازیکنان دعوت شده برای دیدار با لهستان و پرتغال را اعلام کرد که بر این اساس،کریستانته،پلگرینی و زانیولو نماینده های جالوروسی در این لیست هستند.دعوت نشدن الساندرو فلورنزی کمی عجیب به نظر می رسد.