مصاحبه جدید پروتی

دیگو پروتی وینگر آرژانتینی رم در مصاحبه ای با کراک دپورتیوو گفت:”من در رم بسیار خوشحالم و اخیر تا فصل 2021 تمدید کردم و به قراردادم احترام می گذارم.پیشنهادی نداشتم و البته نمیخواستم رم را ترک کنم.من در بازی اول فصل به دلیل ضربه ای که وارد شده بود در دسترس نبودم اما برای بازی پیش رو مقابل آتالانتا مشکلی ندارم.فصل سختی خواهد بود چرا که تیم های زیادی تقویت شدند.”