اولسن و یادگیری زبان ایتالیایی

.رابین اولسن دروازبان جدید رمی ها و جانشین آلیسون بکر،به دلیل اهمیت بالای صحبت با بازیکنان و سرمربی،در حال یادگیری زبان ایتالیا یی ست.البته برخی از کلمه ها را به یاد دارد.
این مرد سوئدی در هفته اول فصل جدید مقابل تورینو کلین شیت کرد.