غیررسمی؛انزونی به رم پیوست!

گزارش ها در اسپانیا و ایتالیا حاکی از این ست که سران رم برای خرید استیون انزونی،مبلغ 30 میلیون یورو همراه با پاداش را ارائه کرده امد و انتقال به زودی انجام خواهد شد.جیانلوکا دی مارزیو اعلام کرد دو باشگاه بر سر رقم فوق به توافق رسیدند.
از طرفی خوزه مانوئل گارسیا روزنامه نگار اسپانیایی بر این باور ست که دو تیم بر سر رقم 30 میلیون یورو همراه با 5 میلیون یورو پاداش به توافق رسیده اند.