کوریچ از اسطوره هایش گفت

آنته کوریچ یکی از جوانانی که اخیرا به رم پیوست،در اینستاگرام باشگاه اظهار داشت که ایسکو،مودریچ و توتی اسطورهای او هستند و از آنها الگو می گیرد.
این هافبک هجومی کروات،در فصل پیش رو شماره 19 را بر تن خواهد کرد.