علاقه بوردو به ورده

بعد از پیوستن مالکوم به بارسلونا در انتقالی جنجالی و غیرحرفه ای،باشگاه بوردو فرانسه دانیله ورده را به عنوان یکی از گزینه های جانشینی ستاره تیمش اعلام کرد.او فصل گذشته به صورت قرضی در هلاس ورونا حضور داشت و اکنون به پایتخت بازگشته ست.