رم به دنبال سوسو

گزارش شده ست که رمی ها با اینجت سوسو در میلان ملاقات کرده اند.این بازیکن اسپانیایی میلان،بند فسخ 38 میلیونی دارد.با این حال سران روسونری برای انتقال این بازیکن خود 40 میلیون یورو درخواست کرده اند.