رسمی؛پونسه به آ اک آتن پیوست

پونسه بازیکن 21 ساله رمی ها که در سال 2015 به رم آمده بود،اکنون با قراردادی قرضی به آ اک آتن پیوسته ست.همچنین این تیم یونانی می تواند با پرداخت 6 میلیون یورو این بازیکن را برای فصل آینده در ترکیب خود نگه دارد.