رسمی؛پرز به سائوپائولو پیوست

برونو پرز بازیکن برزیلی آ.اس م با قراردادی قرضی و 18 ماهه،تا دسامبر 2019 به سائوپائولو برزیل پیوست.لبته باشگاه مبلغ انتقال را اعلام نکرده ست و سایت تخصصی نقل و انتقلات به هزینه انتقال این بازیکن اشاره کرده ست.پرز با 1.4 میلیون یورو به سائوپائولو رفته ست.